Aisling?

Stiúrthóir: Darach Mac Con Iomaire

Deis tabhachtach dos na healaíon traidisiúnta

Tá Dámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis de chuid an Chomhairle Ealaíon oscailte do thograí ó ga

Scéimeanna 2017 fógraithe

Scéim na bPríomhréimsí 2017 Scéim faoinar ndéantar forbairt straitéiseach ar ghnéithe éagsúl

Gáirdín an Ghiorria

Deis forbartha do dhrámaíocht na Gaeilge sa Ghaeltacht Tá maoiniú ceadaithe ag an Chomhairle Eala

Rachel Holstead ceaptha mar Áisitheoir Ealaíon do Réigiún an Tuaiscirt

Tá áthas ar Ealaín na Gaeltachta a fhógairt go mbeidh an Dr. Rachel Holstead ag feidhmiú mar Ái

Is coinníoll deontais é go dtabharfar aitheantas poiblí do thacaíocht an Údaráis agus na Comhairle Ealaíon trí Ealaín na Gaeltachta Teo., don togra. Mura ndéantar é seo ag gach céim den togra do shástachta na maoinitheoirí, ní bheidh aon rogha ach céatadán áirithe den ndeontas a choimeád siar. Tá treoir ar na cúrsaíseo le fáil ag na naisc thíos, agus tá na logos ar fáil le íosloadáil. Léigh níos mó Treoir maidir leis an nGaeilge , Treoir maidir le haitheantas poibil. agus logos.