Earráid agus Faillíocha

Tá an t-eolas san foilseachán ar an suíomh seo curtha ar fáil ag Ealaín na Gaeltachta Teoranta agus páirtithe eile ar mhaithe le heolas a roinnt. Cé go bhfuil gach iarracht déanta an t-eolas t-ábhar a bheith cruinn agus úsáideach, ní ghlacann Ealaín na Gaeltachta agus/ná na páirtithe eile aon fhreagracht ná dliteanas dleathach i leith cruinnis ná ábhar an eolais, ná as cailliúint, damáiste ná díomú do dheasca spleáchais ar an eolas go díreach ná go hindíreach. Moltar duit breathnú ar an suíomh idirlín atá luaite le gach féile.