Ráiteas príobháideachta

Seo polasaí Ealaín na Gaeltachta maidir leis an tslí ina ndéileálfaimid le do shonraí pearsanta.

Is é cuspóir an Ráitis Príobháideachta an bSuímh Ghréasáin seo treoir a thabhairt faoin tslí a ndéileálfaimid le haon sonraí pearsanta a sholáthróidh tú dúinn agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo. Agus tú ag tabhairt cuairte ar an suíomh gréasáin seo ciallaíonn sin go mbeidh tú ag glacadh le téarmaí an Pholasaí Príobháideachta Suímh Ghréasáin seo.

Aithneofar go soiléir aon nasc seachtrach go dtí aon suíomh gréasáin eile agus ní bheimid freagrach as ábhar nó polasaithe príobháideachta na suíomh gréasáin eile sin.

Eolas Pearsanta

Ní bhaileoidh Ealaín na Gaeltachta aon eolas pearsanta fút ón suíomh gréasáin seo ach amháin an t-eolas a chuirfidh tú féin ar fáil go deonach agus tú ag comhlíonadh foirmeacha ar líne nó ag seoladh ríomhphoist chugainn. Úsáidfear an t-eolas a chuirfidh tú ar fáil sna cásanna sin chun t’iarratas ar dheontas a chomhlánú nó do chuspóirí cláraithe de réir mar is cuí, nó chun freagra a thabhairt ar aon ríomhphost a sheolfaidh tú chugainn. Ní nochtfar do sheoladh ríomhphoist d’aon tríú páirtí gan do chead sonrach.

Do chearta ag teacht ar do shonraí pearsanta

Is féidir leat insint dúinn faoi na hathruithe nó ceartúcháin i do shonraí pearsanta agus de réir na ndualgas atá orainn faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1998 agus 2003 leasófar nó scriosfar do shonraí pearsanta dá réir sin.

Staitisticí Suímh Ghréasáin

I gcás bhrabhsáil gréasáin ghinearálta ní nochtfar aon eolas pearsanta dúinn, cé go mbeidh eolas staitisticiúil áirithe ar fáil dúinn ónár soláthraí seirbhísí idirlín. D’fhéadfadh sé go n-áireofaí ar an eolas sin seoladh loighciúil an fhreastalaí a bheidh tú ag úsáid, an t-ainm fearainn barrleibhéil óna ndéanfaidh tú rochtain ar an idirlíon, an cineál brabhsálaithe a bheidh tú ag úsáid, an dáta agus an t-am a ndéanfaidh tú rochtain ar ár suíomh, an seoladh Idirlín a úsáideadh chun nascadh chuig ár suíomh.

Fianáin

Is píosa sonraíochta é fianán a choinníonn eolas maidir le do nósanna brabhsála ar an leathanach gréasáin, nó ina mbíonn uimhir céannachta ar leith ionas go mbeidh an suíomh in ann “cuimhneamh” ort ar do chéad chuairt eile. Ní úsáideann suíomh Ealaín na Gaeltachta fianáin.

Athruithe ar an ráiteas

Tá an ceart ar cosnamh ag Ealaín na Gaeltachta an ráiteas príobháideachta seo a leasú nó a nuashonrú ag am ar bith.

Sonraí Teagmhála

Ealaín na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe. Teil: 091-503100 RPhost:

eolas@ealain.ie