Scéalta eile

Ealaín na Gaeltachta: Iarratas á lorg do Sceim na bPríomhréimsí, 2015

Scéim na bPríomhréimsí, 2015

Spriocdháta: Dé Luain 2 Márta, 2015.

Scéim faoinár ndéantar forbairt straitéiseach ar ghnéithe éagsúla a chuirfidh le hinfreastruchtúr na n-ealaíon sa Ghaeltacht’ *Tá leibhéal maoinithe na scéime seo teoranta agus tabharfar tús áite do na tograí sin atá ag feidhmiú faoin scéim seo cheana féin.


Foirm iarratais agus critéar le fáil anseo:

Scéim na bPríomhréimsí 2015 Criteria and Application Form

Tuilleadh eolais le fáil óna áisiteoirí ealaíne:-

www.ealain.ie/contact-us

ealain-na-gaeltachta-logo