Áisitheoirí Ealaíne

Micheál Ó Fearriagh

Feidhmeannach Forbartha: Ealaíon

Micheál Ó Fearraigh

Ríomhphost:- m.fearraigh@udaras.ie

Tel:- 074 95 60100

rachel-holstead-art-officer

Áisitheoir Ealaíne (Dún na nGall)

Rachel Holstead

Ríomhphost:- r.holstead@udaras.ie

Tel:- 074 95 60100

muireann

Áisitheoir Ealaíne (Connacht & Co. na Mí)

Muireann Ní Dhroighneáin

Ríomhphost:- m.nidhroighneain@udaras.ie

Tel:- 091 503 100

E-de-Paor

Áisitheoir Ealaíne (Mumha)

Eibhlín De Paor

Ríomhphost:- e.depaor@udaras.ie

Tel:- 0066 9150100 / 026 45366

Tá triúir Áisitheoirí Ealaíon fostaithe ag Ealaín na Gaeltachta sna ceantair Ghaeltachta (Connacht & Co. na Mí, Uladh agus Mumha), le tacú le healaíontóirí agus le heagraíochtaí ealaíon barr feabhais a chur ar a gcuid tionscnamh.

Tá Feidhmeannach Forbartha (Ealaíon) fostaithe ag an Údarás le comhordú a dhéanamh ar obair na nÁisitheoirí. Tá an fhoireann ealaíon faoi stiúir Bhainisteoir Rannóige Cultúir agus Teanga Údarás na Gaeltachta.

Déan Teagmháil Linn

Le do thoil líon isteach an fhoirm thíos.

First Name*

Surname*

Email*

Subject

Message

Is comhpháirtíocht idir Ealaín na Gaeltachta agus An Chomhairle Ealaíona í Ealaín na Gaeltachta. Tá tuilleadh eolais ar le fáil ar shuímh idirlín an dhá eagraíocht.