Scéim Sparánachta sna hEalaíon 2016

Applications sought for Scéim Sparánachta Ealaín na Gaeltachta 2016/Ealaín na Gaeltachta Arts Bursary Award for individual artists 2016

Scéim Sparánachta Critéir 2016
Scéim Sparánachta Foirm Iarratais 2016

Spriocdháta: Dé Luain 24 Deireadh Fómhair 2016.

More information, criteria and the form may be obtained from the regional Áisitheoirí Ealaíon.

Na Forbacha, Co. na Gaillimhe (091) 503 100 m.nidhroighneain@udaras.ie
An Daingean, Co. Chiarraí (066) 9150100 / (026) 45366 e.depaor@udaras.ie
Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall (074)9560100 m.fearraigh@udaras.ie