Seminar: Oidhreacht Bheo (Highlighting links between Arts & Heritage)

#OidhreachtBheo: Trí shúile na nEalaíon.

Seimineár spreagúil á reáchtáil i nGaoth Dobhair

Agus Bliain Oidhreachta na hEorpa á cheiliúradh in 2018, tá Ealaín na Gaeltachta ag eagrú seimineár i nGaoth Dobhair, Dún na nGall, ar an 7 agus 8 Nollaig, le plé a dhéanamh ar  Oidhreacht Bheo na Gaeltachta trí shúile na nEalaíon agus na féidearthachtaí lenar nOidhreacht a cheiliúradh a mar pháirt den mhórócáid idirnáisiúnta seo romhainn.  

‘OidhreachtBheo: Trí Shúile na nEalaíon’ is teideal don seimineár, agus beidh sé á reáchtáil thar dhá lá in Áislann Ghaoth Dobhair agus in Amharclann Ghaoth Dobhair, Dún na nGall.  

Beidh aoichainteoirí ag teacht ó chuile chearn den tír agus ó thíortha thar lear le labhairt faoi chúrsaí oidhreachta i gcomhthéacs na n-ealaíon, agus faoi na slite éagsúla ar féidir ceiliúradh a dhéanamh ar an oidhreacht sin. 

Mar chuid den chlár spreagúil seo, beidh aisitheoirí agus ealaíontóirí atá ag plé leis na healaíona ag cur síos ar dhea-chleachtais a bhaineann le cur chun cinn na hoidhreachta.

Anuas ar sin, beidh ceardlanna oibre á n-eagrú dóibh siúd ar suim leo gnéithe faoi leith den oidhreacht agus de na healaíona a fhorbairt. 

Tá an seimineár dírithe ar ealaíontóirí, ar dhaoine atá ag obair sna hearnáil cuí agus ar aon duine a bhfuil spéis acu ár n-oidhreacht a chur cinn ina gceantar féin. 

Creideann Ealaín na Gaeltachta,  go bhfuil geargá le hardán a thabhairt don phlé tábhachtach seo. 

“Feictear dúinn go bhfuil dlúthcheangal idir an obair atá ar siúl ag mórán eagrais ealaíona, agus ag ealaíontóirí a thacaíonn muid leo, le cúrsaí oidhreachta, bíodh sé trí mheán an bhéaloidis, na seandálaíochta nó an nádúir,” arsa Siubhán Nic Grianna, Cathaoirleach Bhord Stiúrtha Ealaín na Gaeltachta. 

Tá Ealaín na Gaeltachta ag súil go gcuirfidh an seimineár seo eolas luachmhar faoi na deiseanna forbartha éagsúla atá ar fáil d’ealaíontóirí agus don earnáil trí chéile, i mbéal an phobail.

I measc na gcainteoirí a bheas ag glacadh páirte, beidh an file Nuala Ní Dhomhnaill, Comhordaitheoir na Comharsana Ceilteacha – Meic Llewellyn, Darach Mac an Iomaire (scríbhneoir, stiúrthóir), Eithne Verling (Stiúrthóir Mhúsaeim na Gaillimhe), Igor Otxoa (Comhordaitheoir Txalap.ART ó Thír na mBascach) , Froukje de Jong-Krap, Ionadaí ó Chathair Chultúrtha na hEorpa 2018 agus Brian Ó hEadhra (Oifigeach Cultúrtha & Ealaíona  Bhord na Gàidhlig & Albain Ildanach).

Cuirfear críoch leis an seimineár in Amharclann Ghaoth Dobhair ag 8.00 i.n, le léiriú speisialta den seó ilmheáin ‘Aisling? (An Ród Romhainn)’, a choimisiúnaigh Ealaín na Gaeltachta agus atá faoi stiúir Dharach Mac an Iomaire. 

I measc na n-ealaíontóirí a bheas páirteach sa léiriú seo beidh Mairéad Ní Mhaonaigh, Seán Ó Flaithearta, Pól Ó Ceannabháin, Méabh Ní Bheaglaoich, Ciarán Ó Maonaigh, Johnny Óg Connolly, Úna Ní Fhlatharta Caoimhín Ó Fearghail,  Eoghan Mac Giolla Bhríde,  Róisín Seoighe,  Eoghan Geoghegan agus Eoin Mac Donncha. 

Tuilleadh eolais; 0749560100/ ealain@udaras.ie