Support Available

Ealain na Gaeltachta advertise a number of annual schemes. Scéim na bhFéilte (festivals), Scéim na bPríomhréimsí, Scéim Sparánachta (bursary scheme). Síol is an ongoing sponsorship scheme that is open all year round. Information on all the schemes is available from the Arts Facilitators.

 • Oíche Chultúir sa Ghaeltacht – 2017

  Deadline: Friday 14th July 2017/Spriocdháta: Dé hAoine, 14 Iúil 2017.

  Tá Ealaín na Gaeltachta ag lorg léirithe suime do thograí a bheidh mar chuid
  d’Oíche Chultúir sa Ghaeltacht 2017, Dé hAoine 22 Meán Fómhair 2017

  Níl aon teorann leis na himeachtaí go bhféadfaí a reáchtáil don Oíche Chultúir ach cuirfidh muid fáilte faoi leith i mbliana roimh smaointe agus imeachtaí leis an téama “Guth go Dubh”- samhlaigh imeachtaí a bhaineann leis an nguth fisiciúil, guth an cheantar, guth na hamhráin, guth na litríochta, guth an tírdhreach, nó guthanna de chineálacha eile.

  Is ócáid ollmhór bliantúil í an Oíche Chultúir a thugann ardán do shaol cultúrtha na tíre seo agus a thugann deis faoi leith do shaoránaigh na tíre freastal ar imeachtaí cultúrtha, ealaíona, agus oidhreachta saor in aisce in aon tráthnóna amháin óna 5.in ar aghaidh.

  Spriocdháta: Dé hAoine, 14 Iúil 2017.
  Foirm Iarratais Oíche Chultúir 2017

  Breis eolais agus foirmeacha iarratais le fáil ó hÁisitheoirí Ealaíon, Ealaín na Gaeltachta (Teo). Sonraí le fáil ar www.ealain.ie

  • Tuilleadh eolais agus foirm iarrtais le fáil óna háisitheoirí ealaíne.

 • Scéim Sparánachta Ealaín na Gaeltachta 2017

  Deadline: 29th September 2017/Spriocdháta: 29 Meán Fómhair 2017

  Scéim Sparánachta sna hEalaíon: Scéim atá dírithe ar thacaíocht a chur ar fáil d’Ealaíontóirí i bhforbairt a gcleachtas ealaíona./This scheme is to support artists in developing their artistic practice.
  Scéim Sparánachta Critéir 2017
  Scéim Sparánachta Foirm Iarratais 2017
  Spriocdháta: Dé hAoine 29 Meán Fómhair 2017.

  Tuilleadh eolais ar fáil ó na hÁisitheoirí Ealaíon.

 • Scéim Forbartha na nEalaíon – Síol

  This scheme is open / Tá an scéim seo oscailte.

  Scéim Forbartha na nEalaíon – Síol: Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine aonair agus ó ghrúpaí ar suim leo mionthionscadail nó tosaíochta ealaíon a fhorbairt. (m.sh, forbairt gairme agus oiliúint faoi leith, tacaíocht le seoladh dlúthdhiosca, réiteach taispeántais, trealamh, cothú imeachtaí beaga, féilte beaga ealaíona, srl). Spriocdháta leanúnach.

  • Tuilleadh eolais agus foirm iarrtais le fáil óna háisitheoirí ealaíne.

 • Scéim na bPríomhréismí, 2017

  Deadline: 7th April 2017/Spriocdháta: 7 Aibreán 2017

  Scéim faoinar ndéantar forbairt straitéiseach ar ghnéithe éagsúla a chuirfidh le hinfreastruchtúr na n-ealaíon sa Ghaeltacht’ *Tá leibhéal maoinithe na scéime seo teoranta agus tabharfar tús áite do na tograí sin atá ag feidhmiú faoin scéim seo cheana féin.

  .

  Tuilleadh eolas le fáil ón aisitheoirí ealaíne.