Scéim Sparánachta sna hEalaíon 2016

Iarratais á lorg don scéim seo a leanas
Scéim Sparánachta sna hEalaíon: Scéim atá dírithe ar thacaíocht a chur ar fáil d’Ealaíontóirí
i bhforbairt a gcleachtas ealaíona.
Scéim Sparánachta Critéir 2016
Scéim Sparánachta Foirm Iarratais 2016

Spriocdháta: Dé Luain 24 Deireadh Fómhair 2016.

Tuilleadh eolais maidir le foirm iarratais, critéar srl. ar fáil ó na hÁisitheoirí Ealaíon ag na seoltaí thíos nó ar www.ealain.ie :

Na Forbacha, Co. na Gaillimhe (091) 503 100 m.nidhroighneain@udaras.ie
An Daingean, Co. Chiarraí (066) 9150100 / (026) 45366 e.depaor@udaras.ie
Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall (074)9560100 m.fearraigh@udaras.ie