Clár Oidhreacht Bheo

Clár Oidhreacht Bheo

Déardaoin 7 Nollaig – Amharclann Ghaoth Dobhair

8.00 i.n. –Fáiltiú; Mícheál Ó hEanaigh, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta    Chief Executive Officer Údarás na Gaeltachta

08:15 i.n – An Oidhreacht & na hEalaíon sa Ghaeltacht/Gaeltacht Heritage & Arts

Cathaoirleach/Chairperson – Val Ballance, Ceann na nIonad, An Chomhairle Ealaíon/

Head of Venues, The Arts Council.

An Oidhreacht sa Ghaeltacht/ Gaeltacht HeritageEithne Verling, Stiúrthóir Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe/ Director of Galway City Museum

Agallamh Poiblí: ‘An Oidhreacht agus Ár nEalaíon’ /Public Interview: ‘Heritage and Our Art’

Painéal d’ealaíontóirí Aisling? – An Ród Romhainn in agallamh le Rónán Mac Aodha Bhuí

 

Aoine 8ú Nollaig – Aislann Ghaoth Dobhair

09:30 r.n. – Clárú agus braon tae/caife

10:00 r.n – Dea-chleachtas Náisiúnta agus Idirnáisiúnta/National and International good practice

Cathaoirleach/Chairperson – Traolach Ó Fionnáin, Oifigeach Ealaíona Chomhairle Contae Dhún na nGall/Donegal County Council Arts Officer

Éireann/IrelandDarach Mac Con Iomaire, Scríbhneoir, Léiritheoir, Stiúrthóir Writer, Producer, Director

Albain/Scotland – Brian Ó hEadhra, Oifigeach Ealaín agus Cultúr Bord na Gàidhlig & Albain Ildánach/Gaelic Arts & Culture Officer Bòrd na Gàidhlig & Creative Scotland.

An Ísiltír/ Netherlands – Froukje de Jong-Krap, Ionadaí ó Leeuwarden Fryslan Cathair Chultúrtha na hEorpa 2018 & stiúrthóir an togra  “Potatoes go Wild” / Fryslan Capital of Culture 2018, director of “Potatoes go Wild” project

Tír na mBascach/Basque region – Igor Otxoa – stiúrthóir TxalapART – Comhordaitheoir an togra “Tosta” Donastia Cathair Chultúrtha 2016/ TxalapART director – co-ordinator of  “Tosta” Donastia Capital of Culture 2016 project.

11.15r.n. Sos –Tae/Caife

11.45r.n. – Ar neart a chéile

Fionnbarra Ó Brolcháin, Oide agus Údar [‘Educator and Author’]

Ról na n-Ealaíon in Aois na hInbhuanaitheachta: Deiseanna don Ghaeltacht

[‘Role of the Arts in the Sustainable Age: Opportunities for the Gaeltacht’]

Neartú na nGréasán Cultúrtha/Strengthening Cultural NetworksMeic Llewellyn Comhordaitheoir na Comharsana Ceilteacha/Celtic Neighbours Co-ordinator

Ealaíontóirí Gaeltachta & an obair atá idir lámh acusan/Gaeltachta artist and a snapshot of their current work– Rachel Holstead Áisitheoir Ealaíona/Arts Facilitator Ealaín (na Gaeltachta) Teo.

1.00i.n. – Lón

– Cuairt ar an Gailearaí/Visit to An Gailearaí – Taispeántas “Ar lorg Teach Dúchasach Dhún na nGall”/ Exhibition “In Search of the Donegal Vernacular Cottage”

2.00i.n. Grúpaí oibre

  1. Neartú na nGréasan Cultúrtha – Meic Llywelyn
  2. Deiseanna comhoibrithe – Muireann Ní Dhroighneáin, Áisitheoir Ealaíona/Arts Facilitator Ealaín (na Gaeltachta) Teo.

 

Amharclann Ghaoth Dobhair

8.00i.n. Aisling? an Ród Romhainn