Ealaín na Gaeltachta: Iarratas á lorg: Scéim Síol, 2015.

Scéim Síol, 2014

Is féidir iarratais a dhéanamh ar an scéim seo am ar bith sa bhliain.

Scéim leanúnach straitéiseach dírithe ar shíolrú na nealaíon sa Ghaeltacht. Mar shampla: tacaíocht do sheoladh imeachtaí, réiteach taispeántas, forbairt gairme, cothú ócáidí agus imeachtaí beaga a chuirfeadh le forbairt na nealaíon trí mheán na Gaeilge sa Ghaeltacht.


Uasmhéid maoinithe €1,500.


Tuilleadh eolais agus foirm iarratais le fáil óna áisiteoirí ealaíne:-

www.ealain.ie/contact-us

ealain-na-gaeltachta-logo