Ríomh-nuachtlitir

Foilsíonn Ealaín na Gaeltachta ríomh-nuachlitir uair sa mhí a bhíonn mar fhoinse eolais dóibh siúd ar fad ar spéis leo na hEalaíona Gaeltachta. Tugtar eolas ann faoi scéimeanna/deiseanna d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ealaíon mar aon leis eolas ar imeachtaí ealaíona agus féilte. Más mian leat go gcoinneofaí ar an eolas tú, cuir ríomhphost chugainn agus cuirfear ar an liosta tú! ealain@udaras.ie

  • Nuachtlitir Ealaín Na Gaeltachta, Meitheamh, 2016
  • Nuachtlitir Ealaín na Gaeltachta, Bealtaine, 2016
  • Nuachtlitir Ealaín Na Gaeltachta, Eanáir, 2016
  • Nuachtlitir Ealaín Na Gaeltachta Nollaig, 2015

    Foilseacháin

    Iris Ealaín na Gaeltachta

    Más mhian leat cóíp d’iris nó nuachtlitir Ealaín na Gaeltachta a fháil ar bun rialta, sheol ríomhphost chuig ealain@udaras.ie.