Tacaíocht atá ar Fáil

Fógraíonn Ealaíon na Gaeltachta scéimeanna éagsúla gach bliain: Scéim na bhFéilte, agus Scéim na bPríomhréimsí. Is féidir iarratas a dhéanamh ar an Scéim Síol (mionthograí, imeachtaí, oiliúint & ar eile) am ar bith. Tá gach eolas ar scéimeanna Ealaín na Gaeltachta le fáil óna háisitheoirí Ealaíne.

 • Oíche Chultúir sa Ghaeltacht – 2018

  Níl an scéim seo oscailte faoi láthair.

  Beidh an Oíche Chultúir sa Ghaeltacht ar siúl ar an Aoine 21 Méan Fómhair i mbliana.

  Fógrófar an scéim seo níos déanaí sa bhliain.

  • Breis eolais le fáil ó hÁisitheoirí Ealaíon, Ealaín na Gaeltachta (Teo). Sonraí le fáil ar www.ealain.ie

 • Scéim Sparánachta Ealaín na Gaeltachta 2018

  Níl an scéim seo oscailte faoi láthair.

   

  Scéim Sparánachta sna hEalaíon: Scéim atá dírithe ar thacaíocht a chur ar fáil d’Ealaíontóirí i bhforbairt a gcleachtas ealaíona.Fógrófar an scéim níos déanaí sa bhliain.

  Breis eolais le fáil ó hÁisitheoirí Ealaíon, Ealaín na Gaeltachta (Teo). Sonraí le fáil ar www.ealain.ie

 • Scéim Forbartha na nEalaíon – Síol

  Tá an scéim seo oscailte

  Scéim Forbartha na nEalaíon – Síol: Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine aonair agus ó ghrúpaí ar suim leo mionthionscadail nó tosaíochta ealaíon a fhorbairt. (m.sh, forbairt gairme agus oiliúint faoi leith, tacaíocht le seoladh dlúthdhiosca, réiteach taispeántais, trealamh, cothú imeachtaí beaga, féilte beaga ealaíona, srl). Spriocdháta leanúnach.

  • Tuilleadh eolais agus foirm iarrtais le fáil óna háisitheoirí ealaíne.

 • Scéim na bPríomhréismí, 2018

  Spriocdháta: Dé hAoine 9 Márta 2018

  Scéim faoinar ndéantar forbairt straitéiseach ar ghnéithe éagsúla a chuirfidh le hinfreastruchtúr na n-ealaíon sa Ghaeltacht.

  *Tá leibhéal maoinithe na scéime seo teoranta agus tabharfar tús áite do na tograí sin atá ag feidhmiú faoin scéim seo cheana féin.

  Má tá spéis agat sa scéim seo, ní mór dul I dteagmháil le duine de na háisitheoirí ealaíne ar dtús.