Tacaíocht atá ar Fáil

Fógraíonn Ealaíon na Gaeltachta scéimeanna éagsúla gach bliain: Scéim na bhFéilte, agus Scéim na bPríomhréimsí. Is féidir iarratas a dhéanamh ar an Scéim Síol (mionthograí, imeachtaí, oiliúint & ar eile) am ar bith. Tá gach eolas ar scéimeanna Ealaín na Gaeltachta le fáil óna háisitheoirí Ealaíne.

 • Scéim Sparánachta Ealaín na Gaeltachta 2017

  Spriocdháta: 29 Meán Fómhair 2017

  Fill go luath do shonraí Scéim 2017.
  Scéim Sparánachta sna hEalaíon: Scéim atá dírithe ar thacaíocht a chur ar fáil d’Ealaíontóirí i bhforbairt a gcleachtas ealaíona.
  Scéim Sparánachta Critéir 2016
  Scéim Sparánachta Foirm Iarratais 2016
  Spriocdháta: Dé hAoine 29 Meán Fómhair 2017.

  Tuilleadh eolais maidir le foirm iarratais, critéar srl. ar fáil ó na hÁisitheoirí Ealaíon ag na seoltaí thíos nó ar www.ealain.ie :

  • Tuilleadh eolais agus foirm iarrtais le fáil óna háisitheoirí ealaíne.

 • Scéim Forbartha na nEalaíon – Síol

  Tá an scéim seo oscailte/The scheme is open

  Scéim Forbartha na nEalaíon – Síol: Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine aonair agus ó ghrúpaí ar suim leo mionthionscadail nó tosaíochta ealaíon a fhorbairt. (m.sh, forbairt gairme agus oiliúint faoi leith, tacaíocht le seoladh dlúthdhiosca, réiteach taispeántais, trealamh, cothú imeachtaí beaga, féilte beaga ealaíona, srl). Spriocdháta leanúnach.

  • Tuilleadh eolais agus foirm iarrtais le fáil óna háisitheoirí ealaíne.

 • Scéim na bPríomhréismí, 2017

  Spriocdháta: 7 Aibreán 2017

  Scéim faoinar ndéantar forbairt straitéiseach ar ghnéithe éagsúla a chuirfidh le hinfreastruchtúr na n-ealaíon sa Ghaeltacht’ *Tá leibhéal maoinithe na scéime seo teoranta agus tabharfar tús áite do na tograí sin atá ag feidhmiú faoin scéim seo cheana féin.

  .

  Tuilleadh eolas le fáil ón aisitheoirí ealaíne.